logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Adviezen en aanbevelingen 2012

Adviezen en aanbevelingen 2018 - Adviezen en aanbevelingen 2017 - Adviezen en aanbevelingen 2016 - Adviezen en aanbevelingen 2015 - Adviezen en aanbevelingen 2013 - Adviezen en aanbevelingen 2011

  • Advies VTC nr. 07/2012 van 26 september 2012. Advies op eigen initiatief inzake het decreet betreffende de Vlaamse sociale bescherming.
  • Advies VTC nr. 06/2012 van 5 september 2012 inzake het voorontwerp van decreet betreffende de integrale jeugdhulp.
  • Advies VTC nr. 05/2012 van 5 september 2012. Advies op eigen initiatief inzake het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.
  • Advies VTC nr. 04/2012 van 5 september 2012 inzake het voorontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen.
  • Advies VTC nr. 03/2012 van 8 oktober 2012 inzake het voorontwerp van decreet betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen.
  • Advies VTC nr. 02/2012 van 10 juli 2012 inzake het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 25 mei 2012 betreffende de preventie en bestrijding van doping in de sport.
  • Advies VTC nr. 01/2012 van 14 maart 2012 inzake het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.