logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Adviezen en aanbevelingen 2011

Adviezen en aanbevelingen 2018 - Adviezen en aanbevelingen 2017 - Adviezen en aanbevelingen 2016 - Adviezen en aanbevelingen 2015 -Adviezen en aanbevelingen 2013 - Adviezen en aanbevelingen 2012

  • Advies VTC nr. 03/2011 van 14 december 2011 inzake het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2011 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders.
  • Advies VTC nr. 02/2011 van 16 november 2011 inzake het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand.
  • Advies VTC nr. 01/2011 van 23 februari 2011 inzake het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand.