logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Logo Vlaamse leeuw

 

Machtigingen 2016

beraadslagingen 2015 -beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr. 18/2016 van 30 maart 2016 wijziging van Beraadslaging VTC nr. 15/2015 van 25 maart 2015 betreffende aanvraag tot overdracht van diverse machtigingen die verleend werden aan het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) in naam van de acht erkende onthaalbureau’s aan drie nieuwe agentschappen, met name het EVA Inburgering en Integratie, het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering Antwerpen.
 • Beraadslaging VTC nr. 17/2016 van 30 maart 2016 betreffende Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van inschrijvingsgegevens van leerlingen en studenten door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Afdeling School- en Studietoelagen in het kader van de school- en studiefinanciering.
 • Beraadslaging VTC nr. 16/2016 van 30 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het lager- en secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de Afdeling School- en Studietoelagen van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van de controle op de toegekende school- en studietoelagen.
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2016 van 30 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van het in kaart brengen en geografisch spreiden van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen van de sector landbouw in het kader van de Emissie-inventaris Lucht.
 • Beraadslaging VTC nr. 14/2016 van 30 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Vlaams Zorgfonds en de zorgkassen in het kader van het toekennen en uitbetalen van het basisondersteuningsbudget (BOB).
 • Beraadslaging VTC nr. 13/2016 van 30 maart 2016 betreffende aanvraag tot machtiging voor het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van het Bemestingsallocatiemodel om de geproduceerde mest per landbouwbedrijf te kunnen toewijzen aan landbouwpercelen horende bij het landbouwbedrijf.
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2016 van 30 maart 2016 betreffende aanvraag tot overdracht in het kader van rechtsopvolging van diverse machtigingen verleend werden aan de erkende Huizen van het Nederlands aan drie nieuwe agentschappen, name het EVA Inburgering en Integratie, het gemeentelijk EVA Integratie en Inburgering In-Gent, het gemeentelijke EVA Integratie en Inburgering Antwerpen en tot bevestiging van de machtigingen op naam van het Huis van het Nederlands Brussel.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2016 van 30 maart 2016 betreffende aanvraag tot uitbreiding van machtiging VTC/2013/40 voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming aan Selor.
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) aan de stad Antwerpen en omgekeerd in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) reglementering.
 • Beraadslaging VTC nr. 09/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Agentschap Wonen-Vlaanderen als beheerder van het Vlaams Loket Woningkwaliteit (VLOK).
 • Beraadslaging VTC nr. 08/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die hun ondernemersvaardigheden willen bewijzen uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de acht erkende ondernemingsloketten.
 • Beraadslaging VTC nr. 07/2016 van 2 maart 2016 wijziging van beraadslaging VTC nr. 19/2014 van 9 juli 2014 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Belpork vzw en omgekeerd in het kader van een monitoringprogramma ter optimalisering van het antibioticagebruik in de varkenshouderij.
 • Beraadslaging VTC nr. 06/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens van leerlingen uit databank “CREON” van de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) door de Afdeling basisonderwijs, DKO- en CLB-scholen en leerlingen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van de controle van de toelatingsvoorwaarden bij de inschrijving in een school voor buitengewoon of geïntegreerd onderwijs.
 • Beraadslaging VTC nr. 05/2016 van 2 maart 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens van leerlingen uit de databank secundair onderwijs (DISCIMUS) door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan de Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB- Scholen en Leerlingen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) in het kader van de uitwisseling van problematische afwezigheden.
 • Beraadslaging VTC nr. 04/2016 van 3 februari 2016 betreffende het mededelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaams Landmaatschappij aan het Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw (CVBB).
 • Beraadslaging VTC nr. 03/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED) beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de Examencommissie voor het voltijds secundair onderwijs, Afdeling Dienstverlening EVC van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van de beoordeling van aanvragen tot vrijstelling.
 • Beraadslaging VTC nr. 02/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens uit de Leer- en Ervaringsdatabank (LED), beheerd door het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan NARIC-Vlaanderen, Afdeling Dienstverlening EVC van het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) in het kader van het afleveren van attesten voor het studeren of werken in het buitenland.
 • Beraadslaging VTC nr. 01/2016 van 3 februari 2016 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen persoonsgegevens van landbouwers door het Departement Landbouw en Visserij (DLV) aan Agrobeheercentrum Ecokwadraat (ABC Eco²) vzw voor kennisopbouw en analyse voor diverse beleidsscenario’s in het kader van de collectieve tenuitvoerlegging.