logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Logo Vlaamse leeuw

 

Machtigingen 2018

beraadslagingen 2017 - beraadslagingen 2016 -beraadslagingen 2015 - beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - Beraadslaging beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr. 21/2018 van 18 april 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Vlaams agentschap voor ondernemersvorming Syntra Vlaanderen in het kader van het stelsel 'Duaal leren' en het in kaart brengen van de nood aan werkplekken en het gebruik van gecodeerde persoonsgegevens voor beleidsinformatie en -evaluatie.
 • Beraadslaging VTC nr. 20/2018 van 18 april 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging vooor de mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) in het kader van de toepassingsmogelijkheden van een hedonisch model voor de schatting van onroerende goederen.
 • Beraadslaging VTC nr. 19/2018 van 18 april 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de gebouweenheid door het Vlaams Energieagentschap (VEA) aan de onderzoekseenheid Economie van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KULeuven in het kader van wetenschappelijk onderzoek RETAX-project.
 • Beraadslaging VTC nr. 18/2018 van 18 april 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van ouders en opvoeders van kinderen en leerlingen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 17/2018 van 28 maart 2018 die beraadslaging VTC nr. 44/2014 van 10 december en beraadslaging VTC nr. 14/2014 van 14 mei 2014 vervangt betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen van het basisonderwijs en het middelbaar onderwijs door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG) met het oog op het verkrijgen van beleidsinformatie in het kader van armoedebestrijding.
 • Beraadslaging VTC nr. 16/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen en studenten door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs & Vorming (AHOVOKS) aan de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium (AD Statistiek) van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie in het kader van Europese doeleinden, nationale behoeften en administratieve vereenvoudiging.
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2018/D van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en aan de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2018/C van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) ), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2018/B van 28 maart 2018 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs en hoger onderwijs inzake inschrijvingen door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin) en het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 15/2018/A van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het kleuteronderwijs, lager- of secundair onderwijs in verband met de aan- en afwezigheden door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het agentschap Kind en Gezin (Kind en Gezin), het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het gezinsbeleid (VUTG) en de uitbetalingsactoren in het kader van de uitbetaling van gezinstoelagen (het groeipakket van het gezin).
 • Beraadslaging VTC nr. 14/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) aan de Vlaamse gemeenten in het kader van de gemeentelijke bevoegdheden heffing op verwaarloosde en ongeschikte of onbewoonbare woningen.
 • Beraadslaging VTC nr. 44/2017 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van de lerenden en het onderwijspersoneel door het agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS), het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en Syntra Vlaanderen aan het departement Onderwijs en Vorming (O&V) in het kader van de databank Beleidsinformatie Onderwijs en Vorming.
 • Beraadslaging VTC nr. 13/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens door de entiteiten van de Vlaamse Overheid en door gemeenten, autonome gemeentebedrijven, de OCMW's, de OCMW-verenigingen (met uitzondering van de ziekenhuizen), de provincie en de autonome provinciebedrijven, aan Audit Vlaanderen in ht kader van haar auditopdrachten.
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2018 van 28 maart 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personeelsleden van de Vlaamse Overheid door het Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) en het agentschap Facilitair Bedrijf aan het departement Kanselarij en Bestuur (departement KB) voor een gedragsonderzoek in het kader van het klimaatactieplan.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van gecodeerde persoonsgegevens van alle kinderen geboren 2015, die minstens 1 maal op consultatie gingen bij Kind en Gezin (K&G), door K&G aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in het kader van het wetenschappelijk onderzoek rond de Vlaams referentiegroeicurven.
 • Beraadslaging VTC nr. 9/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van internaatleerlingen door het agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), het agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) aan het Gemeenschapsonderwijs (GO!) voor beleidsonderzoek naar de internaten met permanente openstelling (IPO) en internaten Buitengewoon Onderwijs (BuO) en het tehuis van het GO! te Kuurne.
 • Beraadslaging VTC nr. 8/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van architecten die een aanvraag indienen bij het omgevingsloket door het Departement Omgeving aan de Orde van Architecten voor de uitoefening van de wettelijke opdrachten.
 • Beraadslaging VTC nr. 7/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van personen die een voertuig hebben geregistreerd door het Departement Omgeving (OMG) aan de stad Antwerpen, de stad Mechelen, de gemeente Willebroek en de stad Gent en omgekeerd in het kader van het toepassen van en het toezicht op de lage-emissiezone (LEZ) regelementering.
 • Beraadslaging VTC nr. 6/2018 van 28 februari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) met het oof op het vervullen van haar taken inzake de maatregel startbonus.
 • Beraadslaging VTC nr. 5/2018 van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan Service publique de Wallonie - Direction Générale de l'Agriculture, des Resources naturelles et de l'Environnement in het kader van het toezicht op de gewestoverschrijdende mesttransporten.
 • Beraadslaging VTC nr. 4/2018 van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de distributiebeheerder Infrax aan de gemeente Laakdal voor het gebruik van het energieloket voor de uitoefening van 4 taken van de gemeente.
 • Beraadslaging VTC nr. 3/2018 die beraadslaging nr. 39/2016 vervangt van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag van tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die vermeld worden in de aangiften van nalatenschap door de Vlaamse Belastingsdienst (VLABEL) aan de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD FIN) Algemene administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) in het kader van respectievelijk patrimoniumdocumentatie en -informatie en registratie- en successierechten voor het Brussels Hoofdstedelijk en het Waals Gewest.
 • Beraadslaging VTC nr. 1/2018 die beraadslaging VTC nr. 24/2016 van 14 september 2016 vervangt van 31 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging door het Agentschap Informatie Vlaanderen als beheerder van het Dossierstatusinformatiesysteem (DOSIS) en aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen als beheerder van het e-loket voor ondernemers, VlaanderenOnderneemt.be.
 • Beraadslaging VTC 48/2018 van 18 januari 2018 betreffende de aanvraag tot machtiging van het meedelen van persoonsgegevens van netgebruikers door de werkmaatschappijen van distrbutiebeheerders Infrax cvba en Eandis cvba aan het agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Toezicht en afdeling Woningkwaliteit en de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHMs), in het kader van de bestrijding van domiciliefraude en krotverhuur.