logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Logo Vlaamse leeuw

 

Machtigingen 2017

beraadslagingen 2016 -beraadslagingen 2015 - beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

  • Beraadslaging VTC nr. 06/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van het onderzoek naar de invloed van sociale achtergrond van de schoolverlater op de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.
  • Beraadslaging VTC nr. 05/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het kader van wetenschappelijk onderzoek rond de effecten van antibioticagebruik in de veehouderij en de verspreiding van antibioticaresiduen en -resistentiegenen in het milieu ten gevolge van het transport en gebruik van dierlijke mest.
  • Beraadslaging VTC nr. 04/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen in het secundair onderwijs uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) doro het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de afdeling School- en Studietoelagen van AHOVOKS in het kader van het onderzoek van de pedagogische voorwaarden bij de toekenning van studietoelagen.
  • Beraadslaging VTC nr. 03/2017 van 15 februari 2017 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen uit het lager en secundair onderwijs door het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van de Gelijke Onderwijskansen (GOK)- financiering op individuele leerprestaties.
  • Beraadslaging VTC nr. 02/2017 van 15 februari 2017 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van jonge werknemers uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studitoelagen (AHOVOKS) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van de controle op de vermindering van de werkgeversbijdrage.
  • Beraadslaging VTC nr. 01/2017 van 18 januari 2017 vervangt Beraadslaging VTC nr. 08/2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Vlaams Centrum voro Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Departement Landbouw en Visserij naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen.