logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Logo Vlaamse leeuw

 

Machtigingen 2017

beraadslagingen 2016 -beraadslagingen 2015 - beraadslagingen 2014 - beraadslagingen 2013 - beraadslagingen 2012 - beraadslagingen 2011 - beraadslagingen 2010

 • Beraadslaging VTC nr. 13/2017 van 19 april 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het mededelen van persoonsgegevens van gemachtigden en contactpersonen van een onderneming door het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) aan het agentschap Facilitair Bedrijf in het kader van het Gebruikersbeheer van de Vlaamse Overheid.
 • Beraadslaging VTC nr. 12/2017 van 19 april 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van jongeren door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en het Agentschap Jongerenwelzijn en Kind & Gezin (K&G) aan het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) in het kader van het opstelling van het intersectoraal jaarverslag.
 • Beraadslaging VTC nr. 11/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van leerlingen van het basis- en secundair onderwijs van een Brusselse onderwijsinsteling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Lokale Overlegplatform (LOP) Brussel Hoofdstedelijk Gewest aan Perspective.brussels, het Brussels Planningsbureau, in het kader van een eenmalig wetenschappelijk onderzoek naar de capaciteitsbehoefte in het -gewoon en buitengewoon- secundair onderwijs in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest.
 • Beraadslaging VTC nr. 10/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van personen die aanwezig zijn bij een incident in een tunnel door het Vlaamse Tunnel- en Controlecentrum van de afdeling Elektromechanica en Telematica (EMT) van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan de rampenambtenaar van de stad Antwerpen, de lokale politie Antwerpen en de brandweerzone Antwerpen.
 • Beraadslaging VTC nr. 08/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van kinderen die zwak scoren op ten minste 3 kansarmoedecriteria door Kind en Gezin aan het OCMW Kortrijk in het kader van het wetenschappelijk onderzoek rond nieuw lokaal sociaal beleid ten aanzien van mensen in of met risico op kansarmoede.
 • Beraadslaging VTC nr. 07/2017 van 22 maart 2017 betreffende de mededeling van persoonsgegevens van buitenlandse studenten door de Universiteit Gent aan de stad Gent in het kader van de wettelijke inschrijving van buitenlandse studenten.
 • Beraadslaging VTC nr. 06/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van schoolverlaters door het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) aan het Agentschap voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) in het kader van het onderzoek naar de invloed van sociale achtergrond van de schoolverlater op de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt.
 • Beraadslaging VTC nr. 05/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor de mededeling van persoonsgegevens van landbouwers door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) aan het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in het kader van wetenschappelijk onderzoek rond de effecten van antibioticagebruik in de veehouderij en de verspreiding van antibioticaresiduen en -resistentiegenen in het milieu ten gevolge van het transport en gebruik van dierlijke mest.
 • Beraadslaging VTC nr. 04/2017 van 15 februari 2017 betreffende de aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens van leerlingen in het secundair onderwijs uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) doro het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) aan de afdeling School- en Studietoelagen van AHOVOKS in het kader van het onderzoek van de pedagogische voorwaarden bij de toekenning van studietoelagen.
 • Beraadslaging VTC nr. 03/2017 van 15 februari 2017 betreffende het meedelen van gecodeerde persoonsgegevens van leerlingen uit het lager en secundair onderwijs door het Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), in het kader van een onderzoek naar de impact van de Gelijke Onderwijskansen (GOK)- financiering op individuele leerprestaties.
 • Beraadslaging VTC nr. 02/2017 van 15 februari 2017 betreffende het meedelen van persoonsgegevens van jonge werknemers uit de leer- en ervaringsbewijzendatabank (LED) door het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenonderwijs, Kwalificaties en Studitoelagen (AHOVOKS) aan het departement Werk en Sociale Economie (departement WSE) in het kader van de controle op de vermindering van de werkgeversbijdrage.
 • Beraadslaging VTC nr. 01/2017 van 18 januari 2017 vervangt Beraadslaging VTC nr. 08/2011 betreffende de aanvraag tot machtiging van het Vlaams Centrum voro Agro- en Visserijmarketing (VLAM) tot het verkrijgen van persoonsgegevens van landbouwers vanuit het Departement Landbouw en Visserij naar aanleiding van de inning van verplichte bijdragen.