logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

Adviezen en aanbevelingen 2013

Adviezen en aanbevelingen 2018 - Adviezen en aanbevelingen 2017 - Adviezen en aanbevelingen 2016 - Adviezen en aanbevelingen 2015 - Adviezen en aanbevelingen 2012 - Adviezen en aanbevelingen 2011

  • Advies VTC nr. 04/2013 van 9 oktober 2013 inzake het voorontwerp van decreet betreffende de landinrichting.
  • Advies VTC nr. 03/2013 van 11 december 2013 inzake het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van het netwerk voor de gegevensdeling tussen de actoren in de zorg.
  • Advies VTC nr. 01/2013 van 16 januari 2013 inzake het ontwerpdecreet betreffende het landbouw- en visserijbeleid.