logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

Logo Vlaamse leeuw

 

Samenstelling

De Vlaamse Toezichtcommissie bestaat uit zes leden en zes plaatsvervangers, waaronder telkens:

  1. drie leden uit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

  2. drie deskundige leden: een jurist, een informaticus en een persoon die beroepservaring kan voorleggen in het beheer van persoonsgegevens.

Hun mandaat duurt vijf jaar en is hernieuwbaar.

Het Vlaams Parlement heeft op 17 december 2009 de leden voor de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer aangesteld:

Voorzitterschap

Dhr. Willem Debeuckelaere

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Effectieve leden

Dhr. Frank Robben

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dhr. Schuermans

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dhr. Hans Graux

Jurist

Dhr. Marc Nyssen

Informaticus

Dhr. Geert Mareels

beroepservaring persoonsgegevens

Plaatsvervangende leden

Dhr. Dirk Van Der Kelen

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dhr. Ivan Vandermeersch

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dhr. Gert Vermeulen

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dhr. Frankie Schram

Jurist

Dhr. Serge Vermeir

Informaticus

Dhr. Marc Vael

Beroepservaring persoonsgegevens