logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

**In werking treden AVG-decreet 25 mei 2018**

De wijziging van het e-govdecreet door het AVG-decreet maakt dat de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer in een aangepaste samenstelling en aangepaste functionaliteit blijft werken tot de samenstelling van de nieuwe Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens is bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe leden van de VTC moeten nog geselecteerd worden. De oproep tot kandidaatstelling uit het Belgisch Staatsblad vind u hier.


 

Samenstelling

De Vlaamse Toezichtcommissie bestaat uit drie leden en drie plaatsvervangers, waaronder telkens:

drie deskundige leden: een jurist, een informaticus en een persoon die beroepservaring kan voorleggen in het beheer van persoonsgegevens.

Hun mandaat duurt vijf jaar en is hernieuwbaar.

De nieuwe leden van de VTC moeten nog geselecteerd worden. De oproep tot kandidaatstelling uit het Belgisch Staatsblad vind u hier.

Volgende leden die door het Vlaams Parlement werden aangesteld vormen de Vlaamse Toezichtcommissie in de overgangsfase:

Voorzitterschap

Dhr. Geert Mareels

Beroepservaring persoonsgegevens

Effectieve leden

Dhr. Hans Graux

Jurist

Dhr. Marc Nyssen

Informaticus

Plaatsvervangende leden

Dhr. Frankie Schram

Jurist

Dhr. Serge Vermeir

Informaticus

Dhr. Marc Vael

Beroepservaring persoonsgegevens