logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

Overzicht van de steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een advies heeft gegeven.

Dit overzicht wordt gegeven via een lijst en een kaart van Vlaanderen. Deze worden eenmaal per maand geactualiseerd.

De steden en gemeenten die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en waarvoor de VTC een positief advies heeft gegeven worden op de bijgevoegde kaart in het groen aangeduid. Dit geldt ook voor de gemeenten waarvoor recent een advies werd gevraagd, maar er nog geen uitspraak over is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een al dan niet voorwaardelijk advies. OCMW worden hier niet opgenomen.

Het is mogelijk dat er gemeenten en steden zijn die een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld maar dat (nog) niet aan de Vlaamse Toezichtcommissie gemeld hebben. Indien deze gemeenten dat willen nuanceren in het overzicht, kunnen ze dat aan het secretariaat van de Vlaamse Toezichtcommissie melden en worden ze eventueel in het geel aangeduid op de kaart.

Steden en gemeenten waar de VTC geen informatie over heeft, krijgen de kleur rood.

* CORRECTIE: De stad Aalst zou de kleur geel moeten hebben op onderstaande kaart (mei 2018)

Actuele situatie (mei 2018)
Situatie bij start (Februari 2015)
Klik op de kaart om te vergroten
Historie kaarten: Mei 2018 - Januari 2018- december 2017 - september 2017 - maart 2017 - december 2016 - juli 2016 -mei 2016 - februari 2016 - januari 2016 - juli 2015 - mei 2015 - april 2015 - maart 2015
Bron: Agentschap Informatie Vlaanderen

Een informatieveiligheidsconsulent, impliceert niet automatisch dat er al een veiligheidsbeleid en –plan is, zeker niet als deze pas recent is aangesteld, noch dat in de praktijk alles veilig is wat informatie betreft. Het is wel al een noodzakelijk en verplicht begin. Omgekeerd is het mogelijk dat er door een voldoende bemande IT-dienst al een voldoende veiligheidsniveau wordt gegarandeerd zonder dat aan de formele vereisten is voldaan, maar dat zal eerder beperkt zijn.

Ook bij de CBPL (privacycommissie) wordt de aanstelling van veiligheidsconsulenten gemeld. Dit naar aanleiding van de (al lang bestaande) verplichting i.k.v. het Rijksregister en recenter naar aanleiding van voorwaarden opgelegd in diverse algemene machtigingen voor de gemeenten (parkeren, niet-inwoners, bibliotheken). Bij die dossiers is het evenwel niet zeker of de aanstelling geldt voor het specifieke project of voor de werking van de hele gemeente. Alhoewel het een bestuur vrijstaat om te kiezen waar de aanmelding van de veiligheidsconsulent gebeurt, is het aangewezen dat de Vlaamse lokale besturen dat bij de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) doen: toelichting + evaluatievragenlijst kandidaat-veiligheidsconsulenten VTC .

Bij de eerst gepubliceerde lijst (februari 2015) werd alleen rekening gehouden met de informatieveiligheidsconsulenten die bij de Vlaamse Toezichtcommissie gemeld zijn via een adviesvraag. Nu werden ook de steden en gemeenten opgenomen (in het geel) die reeds een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en die aan de VTC gemeld hebben dat ze aan de VTC advies zullen vragen. De steden en gemeenten die in het kader van een algemene machtiging van de CBPL een informatieveiligheidsconsulent hebben aangesteld en dit aan de VTC laten weten (geen verplichting), worden in het blauw aangeduid op de kaart en worden in de lijst vermeld met het nummer van de algemene machtiging.

Voor vragen en correcties kan u zich wenden tot het secretariaat van de VTC: toezichtcommissie@vlaanderen.be