logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

MELDPLICHT INBREUK IN VERBAND MET PERSOONSGEGEVENS (GEGEVENSLEK)

Met ingang van 25 mei 2018 geldt een meldplicht voor gegevenslekken. Deze meldplicht houdt in dat Vlaamse instanties binnen de 72 uur en zonder onredelijke vertraging een melding moeten doen bij de Vlaamse Toezichtcommissie zodra er een risico bestaat voor de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn). Soms moeten zij het gegevenslek ook meedelen aan de betrokkenen zelf. We spreken van een gegevenslek wanneer er een inbreuk op de beveiliging plaatsvond die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

De VTC houdt statistieken bij van de gemelde gegevenslekken en publiceert de meldingen anoniem als bewustmaking en als tips om tot best practices te komen. Op de pagina 'veelgestelde vragen' vindt u uitgebreide informatie over gegevenslekken en hoe deze aan te pakken.
Indien u een datalek bij een Vlaamse instantie wil melden aan de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) kan dit via ons meldformulier hieronder te vinden.

Overzicht van gemelde gegevenslekken
Veelgestelde vragen en antwoorden

 

Melden van een gegevenslek

Het melden van een gegevenslek kan via onderstaand meldformulier. We raden u ten zeerste aan om de veelgestelde vragen goed door te nemen alvorens ons meldformulier in te vullen. Het meldformulier wordt bij voorkeur verzonden door de leidend ambtenaar. Tenminste moet de leidend ambtenaar in CC staan zodat de VTC een bevestiging heeft dat deze ook op de hoogte is.
Versturen naar: contact@toezichtcommissie.be

Deze vragenlijst volstaat als melding van een inbreuk i.v.m. persoonsgegevens aan de VTC. Maar indien nodig blijkt, zal de VTC vragen ook een tweede vragenlijst te bezorgen. Het tweede formulier heeft een meer formele vorm en vraagt meer details. Deze kan eventueel wel dienen als een checklist van dingen waarmee moet rekening gehouden worden bij een incident.
Hieronder vindt u reeds de eerste versie van het meldformulier. Het uitgebreide tweede formulier zal later op deze pagina verschijnen.


FORMULIER MELDEN GEGEVENSLEK