logo VTC

Vlaamse Toezichtcommissie
voor de verwerking van persoonsgegevens

Logo Vlaamse leeuw

 

Adviezen Protocol 2018

  • Advies Protocol VTC nr. 01/2018 van 10 oktober 2018 betreffende de mededeling van gepseudonimiseerde leerlingen in het deeltijdsberoepssecundair onderwijs door het departement Onderwijs & Vorming, het agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODi), de Vlaamse Dienst oor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en het departement Werk en Sociale Economie (WSE) aan het departement Onderwijs en Vorming in het kader van het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek door de KULeuven HIVA naar een impactevaluatie Europees Sociaal Fonds interventie "Onderwijs-arbeidsmarkt".